BOT F186

Giao dịch T+ là gì?

T3 trong chứng khoán là gì? Hay là T2 là gì? Bạn nên hiểu rỗ về các khái niệm cơ bản này để đầu tư tốt hơn, đây là những kiến thức cơ bản và cũng là những quy định trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Đối với giao dịch cổ phiếu thì bạn có 2 khái niệm là T+3 và T+2, vậy những khái niệm này là gì?

- T+3 là gì?....T+3 là quyền được bán cổ phiếu sau phiên mua cổ phiếu. Nghĩa là bạn sẽ được bán cổ phiếu sau từ phiên thứ 3 trở đi, trước đó bạn sẽ không thể bán được những cổ phiếu đã mua.

Ví dụ: Bạn mua cổ BID vào thứ 2 đầu tuần, thì đến thứ 5 bạn mới có thể bán cổ phiếu BID đi. Từ thứ 5 trở đi bạn có thể bán cổ phiếu BID bất kỳ lúc nào, ngoại trừ ngày nghỉ:))

- T+2 là gì?....T+2 là tiền về tài khoản sau khi bán cổ phiếu. Bình thường ở một số công ty cho phép bạn ứng số tiền này (Ứng trước bán) với lãi xuất dao động từ 10-18%/năm, một số công ty thì miễn phí lãi xuất này. Trên hệ thống F186 BOT thì miễn phí lãi xuất này, nghĩa là khi bán chứng khoán bạn có thể sử dụng số tiền này để mua luôn cổ phiếu khác.

Ví dụ: Ở ví dụ trên, đến thứ 5 bạn bán cổ phiếu BID thì đến thứ 2 tuần tới bạn nhận được số tiền bán đó về tài khoản. Nếu ứng trước thì bạn bị tính lãi xuất theo công ty chứng khoán mà bạn đang mở tài khoản.

XEM THÊM:

  • Dấu hiệu cá mập đang gom hàng

  • T+3 và T+2 trong chứng khoán là gì?

  • Cách sử dụng Robot chứng khoán F186

  • Chúc bạn luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe nhé!
    TRÂN TRỌNG!