Định giá theo PE
Từ trên xuống là 4 quý từ gần đến xa
Vốn hóa (tỷ đồng) PE
Hướng dẫn định giá cổ phiếu:
1. Nhập dữ liệu theo quý trên xuống là từ gần đến xa
2. Kết quả: Có 2 kết quả của 2 phương pháp khác nhau.
3. Chức năng khác trên app điện thoại: Xem thông tin

Hướng dẫn